• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

 

 

 

You are here:
I’ve terrific game, which makes drawing simple and enjoyable. It’s Magic Doodle.KaleidoscopeDraw. It’s for sure the best doodle game for everyone!