• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik
bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom,
rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer
rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie
dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć
na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej:
www.narkomania.org.pl.Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon
Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i
Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad
wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe:
WOPR – 600 100 100
i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300
Warto pamiętać także o:

  • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
  • bezpłatnej aplikacjiiPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępnaza darmo na stronie:www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
  • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

 

 

 

You are here:
I’ve terrific game, which makes drawing simple and enjoyable. It’s Magic Doodle.KaleidoscopeDraw. It’s for sure the best doodle game for everyone!