• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik
bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom,
rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer
rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie
dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć
na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej:
www.narkomania.org.pl.Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon
Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i
Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad
wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe:
WOPR – 600 100 100
i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300
Warto pamiętać także o:

  • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
  • bezpłatnej aplikacjiiPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępnaza darmo na stronie:www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
  • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

English Version

Gimnazjum Publiczne nr 3
im. Ignacego Łukasiewicza
(state middle school no 3 named after Ignacy Łukasiewicz)
in Czechowice-DziedziceFriendly and creative school with the will to achieve

Welcome to our school!

Here you will get the knowledge and skills that will help you
in further educationAbout the school

Our school is:

* the Winner of "Olimpus" – national English language competition
*  the Master of Silesia Province in Sląska Liga Orlików  - annual sports event
* the Finalist in provincial football competition for boys “Coca-Cola Cup "
* the Winner in regional  Mathematics Contest
* the Participant of the "Interblok" co-financed by the European Union
under the European Social Fund
* the beneficiary of the Comenius program “Comenius individual mobility
- In-service training for teachers and other educational staff”

 

You can:

* Achieve success in sports  / sports classes /
* Participate in educational innovations / INTERBLOK /
* Experience teaching methods and forms outside the classroom
/ film and theatre workshops, sightseeing tours /
* Master acting skills in the "Margines" theatre group
* Continue to learn English at different levels
/ well-established tradition of project work /
* Start learning the second foreign language / German /
* become familiar with the Common European Framework of Reference
for Languages ​​and develop individual "European Language Portfolio"
* Take part in the annual comedy shows competition  "Kabarety!? O rety!"
and in the Foreign Songs Contest    "EURONUTY"
* Volunteer in charity appeals
* Publish your own texts in online school magazine “Śledź”

 

 

 

 

You are here: